స్వాగతం ! 🙏
చోటుతో మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి ఈ డెమో స్టోరీస్ చూడండి.

 

Swaagatham ! 🙏

chotu tho mee business ela penchukovacho thelusukovadaniki ee demo stories choodandi.

షాప్ సెటప్ డెమో – shop setup demo

మొదటిసారి లాగిన్ చేయడం ఎలా?
మొదటిసారి లాగిన్ చేయడం ఎలా?
నా ఆన్లైన్ షాప్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ?
నా ఆన్లైన్ షాప్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ?
chotu యాప్‌ను ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి  ?
chotu యాప్‌ను ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి ?
షాప్ అద్దె ఎలా చెల్లించాలి ?
షాప్ అద్దె ఎలా చెల్లించాలి ?

షేర్ – Share

నా షాప్ ఎలా షేర్ చేయాలి ?
నా షాప్ ఎలా షేర్ చేయాలి ?
నా ఆన్లైన్ షాప్ లో ఆర్డర్ ఎలా  చేయాలి ?
నా ఆన్లైన్ షాప్ లో ఆర్డర్ ఎలా చేయాలి ?
మీ షాప్ QRని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ?
మీ షాప్ QRని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ?
కస్టమర్‌కు బిల్లును ఎలా పంపాలి ?
కస్టమర్‌కు బిల్లును ఎలా పంపాలి ?