fb

ಚಾಟ್ ಭಂಡಾರ್ / Chaat Bhandar

ಪಾವ್ ಭಾಜಿ | ಪಾನಿ ಪುರಿ | ಸಮೋಸಾ ಚಾಟ್…
Paav Bhaaji | Pani puri | Samosa chaat…


Validity Rent
1 year₹1499
1 month₹299
1 week₹99

FREE TRIAL : 3 days


  • ⚡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ರೆಡಿ
  • 👌 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪ್
  • ✅ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ
  • 📷 QR ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯಿರಿ