fb

ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ / Mutton shop

ಕೀಮಾ | ಲಿವರ್ | ಪಾಯಾ…
Keema | Liver | Paya…


Validity Rent
1 year₹2999
1 month₹599
1 week₹199

FREE TRIAL : 3 days


  • ⚡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ರೆಡಿ
  • 👌 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪ್
  • ✅ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ
  • 📷 QR ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯಿರಿ