నా ఆన్లైన్ షాప్ లో ఆర్డర్ ఎలా  చేయాలి ?

QR ని స్కాన్ చేయండి

ప్రొడక్ట్స్ జోడించండి

కార్ట్ పై క్లిక్ చేయండి

అవసరమైన వాటిని మార్చండి

Order on WhatsApp క్లిక్ చేయండి

Whatsapp ఓపెన్  అవుతోంది ఆర్డర్ పంపండి

ఆర్డర్ వచ్చింది 🙏