కస్టమర్‌కు బిల్లును ఎలా పంపాలి ?

బిల్లును లెక్కించేందుకు లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి

ధరలను నమోదు చేసి  బిల్లును లెక్కించండి

క్లిక్ చేసి బిల్లును పంపండి

Whatsapp ఓపెన్ అవుతోంది బిల్లు పంపండి