నా షాప్ ఎలా  షేర్ చేయాలి ?

క్లిక్ చేసి మీ ఆన్లైన్ షాప్ లింక్ షేర్ చేయండి

Whatsapp లో మీ ఆన్లైన్ షాప్ లింక్ షేర్ చేయండి

QR సహాయంతో మీ కస్టమర్స్ కి ఆన్లైన్ షాప్ గురించి చెప్పండి

గూగుల్ లో షాప్ లింక్ అప్డేట్ చేసి కొత్త కస్టమర్స్ పొందండి